Robocon 2018 | SKH6 vs DCN-VJC3 | Vòng 1/8 Robocon Việt Nam 2018

Robocon 2018 | SKH6 vs DCN-VJC3 | Vòng 1/8 Robocon Việt Nam 2018
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên vs Đại học Công nghiệp Hà Nội
Vòng 1/8 của vòng chung kết Robocon Việt Nam 2018