Five animals on the verge of extinction (BBC News Telugu)

జంతువులు మరణించడానికి, జీవజాతులు అంతరించడానికి చాలా తేడా ఉంది. అలా అంతరించిపోతున్న జంతువుల జాబితాలో పులులు, ఏనుగులు, కొన్ని రకాల కోతులు కూడా చేరాయి.
అసలు ఈ జంతువులు ఎందుకు అంతరిస్తున్నాయి? ఒకప్పుడు సమృద్ధిగా ఉన్న జీవజాతులు ఇప్పుడు వేళ్లమీద లెక్కపెట్టే సంఖ్యకు ఎందుకు పరిమితమయ్యాయి?

Post Author: CoinCryptoNews