SWAP EOS trên Huobipro một cách tự động và nhận thưởng

Chi tiết tại: https://www.facebook.com/adyan.love/posts/2157736237632946

Ngày 28/5/2018 Huobi.Pro đã ra thông báo chính thức đến người dùng nắm giữ EOS. Theo đó, sàn giao dịch Huobi.Pro sẽ chính thức hỗ trợ cho việc chuyển đổi token này của EOS.
Ngoài việc hỗ trợ việc chuyển đổi token EOS, Huobi còn có chương trình mới giành cho những người nắm giữu EOS trên sàn giao dịch của mình: Tất cả những người năm giữ EOS trên Huobi Pro sẽ nhận được tổng phần thưởng lên tới 10.000 HT tỷ lệ thuận với số EOS trong tài khoản của họ:

Post Author: CoinCryptoNews