Moloch alebo P.A.T. ?

Moloch Vlavo alebo P.A.T. ? Moloch vidáva opäť DissTrack na Mega M, Otisa a P.A.T. s názvom Zec Ma. Na koho ste strane? Hlasuj v Ankete.

Bussiness Mail: [email protected]

♦ Merch: http://gotshirtshop.com/sk/duklock/

♦ Twitch: http://www.twitch.tv/duklocklive

♦ Twitter: https://twitter.com/DuklockTweet

♦ Ask: http://ask.fm/Duklock

♦ FaceBook: https://www.facebook.com/Duklock

♦ Instagram: duklock

♦ Snapchat: duklock

ĎALEJ LEN ÚRYVOK Z PEEETOVHO POPISU LEBO NAČO TO BUDEM PÍSAŤ 15 KRÁT:

PeeeTaaaTV: https://www.youtube.com/channel/UCV9VX7EoYh-jQ7OeVY6sDig

Citace
(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;
vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.
(2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení odstavce 1 části věty za středníkem platí obdobně.