Test âm thanh loa bãi TEAC bass25 tép neo . Thương hiệu japan(0978527827)