TADABARUN , Baca Ku Sia Kitab Na Goblog  _  Abah Uci Turtusi Pohara Jasa

TADABARUN , Baca Ku Sia Kitab Na Goblog _ Abah Uci Turtusi Pohara Jasa

Assalamualaikum dulur dulur saderek hayu ngaji bareng abah uci turtusi nu pohara jasa , kumpulan mp3 na di link https://unimbalr.com mugia sing manfaat keur urang sadayana .