Gieo duyên lành 38 triệu & Quà tặng 43 cụ già neo đơn Chùa Từ Hạnh Sài Gòn

Gieo duyên 38 triệu & Quà tặng 43 cụ già neo đơn Chùa Từ Hạnh Sài Gòn

Cảm ơn các Mạnh thường quân đã đồng hành cùng Sài Gòn ngày nay để trao duyên lành tới các cụ, các cháu mồ côi và Chùa Từ Hạnh

Post Author: CoinCryptoNews