Onmyoji Arena | Kèo Xóa Acc | BCC Vs 3B | Âm Dương Sư Moba

Onmyoji Arena | Kèo XóaAcc | BCC Vs 3B | Âm Dương Sư Moba
#onmyojiarena #onmyoji #amduongsumoba
** Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình với nha:
https://www.youtube.com/c/MobaQ
** Hướng dẫn cơ bản về game
https://www.youtube.com/watch?v=-xfcUI3RB-Y&list=PLOGD6nVYfvkXtM9docnJLBPvdloZRovGa
** Hướng dẫn nạp thẻ:
https://www.youtube.com/watch?v=Wd02yViQ7OE&t
** Hướng dẫn chơi, lên đồ, ngọc của các tướng nha:
https://www.youtube.com/watch?v=pLbwShf6LIg&list=PLOGD6nVYfvkU06p25rflG8gJvede_w366
** Link nhạc
-NoCopyrightSounds
https://www.youtube.com/channel/UC_aEa8K-EOJ3D6gOs7HcyNg
-Thư viện âm thanh
https://www.youtube.com/audiolibrary/music
** Trang fanpage Fb:
https://www.facebook.com/mobaamduongsu
** Link Fb cá nhân
https://www.facebook.com/mrrik.quang

Post Author: CoinCryptoNews