VNA A321 NEO Cố Hạ Cánh Nhưng Bị Chiếc F35 Chặn Đường Và Cái Kết

Chiếc A321 của Viet Nam Airlines hạ cánh xuống sân bay Đà Nẳng, nhưng bị chiếc F35 chắn ngang đường băng khi VNA đang cố hạ cánh. Đây chỉ là giả định trong game X-Plane 11.

Post Author: CoinCryptoNews