$0 389 Tezos XTZ Price Analysis

Tezos with double bullish divergence on both USD and BTC. ✌️

#tezos #bitcoin #blockchain

Post Author: CoinCryptoNews