ບໍ່ເຄີຍຄິດເສຍດາຍ – บ่อเคียคัดเสยดาย – Br Khery Khit Sia Dai – ກ້ອງ ໄຊຍະວົງ COVER VERSION

ເພງ: ບໍ່ເຄີຍຄິດເສຍດາຍ
ຮ້ອງໂດຍ: ກ້ອງ ໄຊຍະວົງ
ແຕ່ງໂດຍ: ກ້ອງ ໄຊຍະວົງ
ຕົ້ນສະບັບ: ປໍທ່າວ
ດົນຕຣີ: ອ.ຈ.ປໍທ່າວ

Kong Xayyavong Chanel ,Song ,Movie and Music instrument
02022166660
gmail:[email protected]

Post Author: CoinCryptoNews