Analiza techniczna 31.10.2019 – BTC, ETH, XRP, TRON, BNB, IOTA

Analiza techniczna kryptowalut. W nagraniu omawiana jest sytuacja na BTC, ETH, XRP, TRON, BNB

Poniedziałkową analizę tekstową znajdziecie na: https://bithub.pl/analizy/analiza-techniczna-rynku-kryptowalut-8-analiza-btc-btc-d-iota-eth-bnb-xrp-trx/

Konkurs z okazji 1000 subskrypcji: https://youtu.be/pzQg-fTQMRk

Niniejsze video ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Post Author: CoinCryptoNews