Analiza techniczna 26.02. – BTC, ETH, TRON, ENJ, MCO, IOTA, ETC, PERL, MANA, LOOM

Analiza techniczna kryptowalut. W nagraniu omawiana jest sytuacja na BTC, ETH, TRON, ENJ, MCO, IOTA, ETC, PERL, MANA, LOOM

Poniedziałkową analizę tekstową znajdziecie na:
https://bithub.pl/analizy/analiza-techniczna-rynku-kryptowalut-25-analiza-btc-btc-d-eth-iota-chz/

Niniejsze video ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Post Author: CoinCryptoNews