HEMLIG DATAAVLÄSNING – ENCRO, SKY, och IoT – Du skulle bara veta ..

VAD KAN INTERNET OF THINGS ha att göra med HEMLIG DATAAVLÄSNING? Du skulle bara veta! I denna del går vi igenom tekniken. Kommer man verkligen KUNNA avläsa krypterade appar och telefoner? Kommer man kunna ta sig in i superkrypterade telefoner som ENCRO och SKY? Är det BARA telefoner, ipads och datorer som kommer att utsättas för trojaner?

Lagen om hemlig dataavläsning träder ikraft den 1 april 2020. Många frågor har uppstått kring vad som kommer att kunna avläsas. Är det bara telefoner? Många frågor också kring tekniken.. Hur ska myndigheter ta sig igenom krypteringar, brandväggar och allt skydd som idag finns i datorer och telefoner?

I dagens avsnitt har jag två gäster. En gäst som valt att vara anonym, men som har mycket goda kunskaper inom IT-säkerhet och telefoni och också mycket god insyn i krypterade appar och superkrypterade telefoner som ENCRO och SKY.

Min andra gäst, som även är en god vän till mig, är Jesper Åström. IT-strateg och kunnig som få när det gäller informationsteknik. Om ni är intresserade av informationsteknik rekommenderar jag er att följa hans youtubekanal.

Länk till Jesper Åströms youtubekanal: https://www.youtube.com/user/jesperthegreat

Hoppas ni gillar avsnittet vänner!

#advokat #avlyssning #brott

Post Author: CoinCryptoNews