Kênh Ku Land Coin xin lỗi vì đưa thông tin SafeMoon list Binance không chính xác

Kênh gửi lời xin lỗi vì đưa thông tin chưa kiểm chứng kỹ. Kênh cam kết sẽ không để xảy ra việc này nữa.

Xin lỗi!

Post Author: Kane Dane

Avatar