Greške u obrazovanju dugo traju – Profesor Zec i profesor Cvetković

Greške u obrazovanju dugo traju – Profesor Zec i profesor Cvetković

“Pitanje obrazovanja jedno je od najkompleksnijih pitanja i počeo bih od toga da kada govorimo o obrazovanju, govorimo o tome isprekidano i nemamo taj kontinuitet, tj. zaboravljamo prethodne zaključke. Idemo u dalju priču, a da zaboravimo jednu činjenicu i ja bih od toga počeo, a to je da se u obrazovanju stvari izuzetno sporo menjaju, a greške dugo traju”

Profesor Vladica Cvetković rođen je 19. juna 1964. godine u Aranđelovcu, gde je završio osnovnu i srednju školu.

Na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je smer za petrologiju i geohemiju. Diplomirao je 1988, magistrirao 1993. i doktorirao 1997. godine sa temom iz oblasti vulkanologije. Za asistenta pripravnika prvi put je izabran 1989. godine. Prošao je kroz sva nastavna zvanja, a za redovnog profesora iz naučne oblasti petrologija izabran je 2008. godine.

Od 2006—2009. godine vršio je funkciju prodekana za naučno-istraživački rad i marketing. Bio je dekan Rudarsko-geološkog fakulteta od 2009 — 2012. godine. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetsnosti izabran je 2012. godine. Govori engleski, nemački i italijanski jezik.

Pogledajte prvi deo intervjua profesora Zeca sa profesorom sa profesorom Cvetkovićem!

Ne zaboravite da se prijavite na ovaj kanal, tokom leta vas očekuju serijali intervjua profesora Zeca sa odabranim sagovornicima o relevantnim i aktuelnim temama!

Related Post: