Centralizacija nije rešenje – profesor Zec i profesor Cvetković 2/4

Centralizacija nije rešenje – profesor Zec i profesor Cvetković 2/4

“Radi se o lažnim alternativama. To je ono kad ja govorim o autonomiji koju imaju pristojni univerziteti u svetu, a neko mi govori o samovlašću rektora ili nekog drugog. To su lažne alternative. To se sve svodi na to da oni mali cezari, dekani, ne daju svoje male zabrane, da ne bi neko imao veći, jer oni drugačije i ne mogu da zamisle centralizovan univerzitet, nego kao centralizovan fakultet kako ga oni vode. Ali to je pogrešna stvar i ja nisam spreman da sa njima mnogo polemišem.”

Profesor Vladica Cvetković rođen je 19. juna 1964. godine u Aranđelovcu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je smer za petrologiju i geohemiju. Diplomirao je 1988, magistrirao 1993. i doktorirao 1997. godine sa temom iz oblasti vulkanologije. Za asistenta pripravnika prvi put je izabran 1989. godine. Prošao je kroz sva nastavna zvanja, a za redovnog profesora iz naučne oblasti petrologija izabran je 2008. godine.

Od 2006—2009. godine vršio je funkciju prodekana za naučno-istraživački rad i marketing. Bio je dekan Rudarsko-geološkog fakulteta od 2009 — 2012. godine. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 2012. godine. Govori engleski, nemački i italijanski jezik.

Pogledajte prvi deo intervjua profesora Zeca sa profesorom sa profesorom Cvetkovićem!

Ne zaboravite da se prijavite na ovaj kanal, tokom leta vas očekuju serijali intervjua profesora Zeca sa odabranim sagovornicima o relevantnim i aktuelnim temama!

Related Post: