අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.07.03 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.07.03 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Ada Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2021.07.03
අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.07.03

0:00 -සිරස්තල​ | Headlines

02:02 – මෙරට ඩෙල්ටා අවදානම ඉහළට | Delta variant risk high in Sri Lanka

08:08 – මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් වර්ජනයක | PHIs launch trade union action

12:36 – කාබනික පොහොර භාවිතයේ අද තත්ත්වය | Current situation of organic fertilizer use

16:28 – අපිටත් කෙනෙහිලිකම් සිදුකරනවා – මහින්ද අමරවීර

20:23 – කොරල් ජාවාරමක්…

23:44 – පුවත් කෙටියෙන් | News In Brief

24:42 – මනුසත් දෙරණ | Manusath Derana

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #derana655pmnews #news #srilanka #live