අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2023.07.07 | Ada Derana Lunch Time News Bulletin

අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2023.07.07 | Ada Derana Lunch Time News Bulletin

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm -2021.07.07
අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2023.07.07

0:00 – සිරස්තල​ | Headlines

01:04 – බැසිල්ගේ නම ගැසට් කෙරේ | Basil Rajapaksa’s name gazetted as National List MP

02:49 – නාමල් කරුණාරත්න සහ සමන්ත විද්‍යාරත්න අත්අඩංගුවට | Samantha Vidyarathna and Namal Karunaratne arrested

04:00 – දෛනික ආසාදිතයින් අඩුවීමට හේතුව? | The reason for decrease in daily count of Covid-19 cases

06:48 – ෆයිසර් එන්නත ලබාදීම ඇරඹේ | Administering of Pfizer vaccine commences in Sri Lanka

09:37 – අපි කන්නේ බොන්නේ කොහොමද ? ණය ගෙවන්නේ කොහොමද ? – කලාකරුවෝ විමසති | “How do we eat and drink? How to pay off debts?” – artists question

11:08 – දේශපාලන ජීවිතය තුළ මම මඟහැරලා නෑ, පැනලා ගිහින් නෑ – ගම්මන්පිල | In my political life I have neither escaped nor run away – Gammanpila

12:58 – පෙරළුණු යාත්‍රාව මත නැග දිවි ගලවාගත් ධීවරයෝ | Fishermen survive capsizing of boat

14:39 – මනුසත් දෙරණ | Manusath Derana

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #derana12pmnews #news #srilanka #live

Related Post: