අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.07.08 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Ada Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2021.07.08
අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.07.08

0:00 – සිරස්තල​ | Headlines

02:04 – බැසිල් ආර්ථිකය අතට ගනී | Basil Rajapaksa appointed as Sri Lanka’s new Finance Minister

11:41 – පොලීසිය උද්ඝෝෂණකරුවන් ගෙනගිය හැටි | Police officers arrest over 30 protesters during demonstration

18:55 – කොතලාවල විශ්වවිද්‍යාල පනත් කෙටුම්පත ගැන පළවූ මත | Views expressed on controversial Kotelawala Defence University Bill

21:52 – ෆයිසර් එන්නත දීම නතර කළේ ඇයි ? | Why was the administering of Pfizer vaccine halted?

26:53 – විදුහල්පති සිසුවියගෙන් ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලයි | School principal accused of seeking sexual bribe from student

30:18 – පුවත් කෙටියෙන් | News In Brief

30:59 – ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වැටුනු හැටි ඇමති නාමල් පාර්ලිමේන්තුවේදී හෙළිකරයි | Sports Minister explains to Parliament what happened to cricket in Sri Lanka

33:15 – මනුසත් දෙරණ | Manusath Derana

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #news #derana655pmnews #srilanka #live

Post Author: CoinCryptoNews