අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.07.11 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Ada Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2021.07.11
අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.07.11

0:00 – සිරස්තල​ | Headlines

02:50 – ඩෙල්ටා පැරදවීමට හැකි එන්නත | Sinopharm offers immunity to Delta variant – Channa Jayasumana

10:25 – තහනම මැද අදත් උද්ඝෝෂණ | Protests continue amidst band

13:42 – කොරන්ටයින්වලට භාවිත කරන්නේ තාම සුද්දන්ගේ නීති – වජිර අබේවර්ධන

17:52 – අගනුවර මැද සඳුන් උයනක්…

21:04 – කොකාවිල් සටනේ දිවි පිදූ රණවිරු මතකය | Remembering Kokavil war heroes

30:31 – මව, පියා, නැඟණිය සහ මස්සිනා එකතු වී කළ අමානුෂික ඝාතනය | 28-year-old beaten to death by mother, father, sister, and brother-in-law

33:01 – පුවත් කෙටියෙන් | News In Brief

41:29 – මනුසත් දෙරණ | Manusath Derana

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #derana655pmnews #news #srilanka #live

Post Author: CoinCryptoNews