අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2023.07.12 | Ada Derana Lunch Time News Bulletin

අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2023.07.12 | Ada Derana Lunch Time News Bulletin

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm -2021.07.12
අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2023.07.12

0:00 – සිරස්තල​ | Headlines

01:13 – තවත් ෆයිසර් තොගයක් දිවයිනට | Another stock of Pfizer vaccines arrive in Sri Lanka

05:05 – ගුරුවරු ඔන්ලයින් නතර කළ හේතුව | 14 teachers’ unions withdraw from online teaching

07:58 – තාම නොදැවි ක්‍රීඩා කරනවා – උදය ගම්මන්පිල | Gammanpila on secret behind the long innings

11:14 – ආදායම් අහිමි වූ ධීවරයින්ට වන්දි ගෙවීම ඇරඹේ | Fishers who lost means of income compensated

13:23 – කාබනික පොහොර යොදන තේ වගාවක් | Tea cultivation using organic fertilizer

16:12 – උතුරු මුහුදෙන් හමු වූ කේරළ ගංජා | Navy seizes Kerala Cannabis worth over Rs 103 mn

16:48 – මනුසත් දෙරණ | Manusath Derana

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #derana12pmnews #news #srilanka #live

Related Post: