අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2023.07.12 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2023.07.12 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Ada Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2023.07.12
අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2023.07.12

0:00 – සිරස්තල​ | Headlines

01:42 – හංසමාලිට එක විදියක් අපිට තව විදියක් | 72-year-old woman dragged away by police during protests speaks out

10:37 – පාසල් විවෘත කරන දින ගැන ඉඟියක් | Education Minister hints of dates for reopening schools

14:48 – මම දින්නත් දිනුම් පැරදුනත් දිනුම් – ගම්මන්පිල | Minister Udaya Gammanpila on his ‘win-win’ situation

18:04 – එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව ගැන සාකච්ඡාවක ට සජිත් එක්වෙයි | Sajith Premadasa joins discussion on compensation for X-Press Pearl disaster

21:27 – විවෘත කළ කොම්පෝස්ට් අංගනය | Compost and organic fertilizer facility declared open

25:08 – මනුසත් දෙරණ | Manusath Derana

26:17 – රාජ්‍ය ඇමති සනත් නිශාන්ත පොලිස් රාජකාරීය අතට ගනී…

28:49 – පුවත් කෙටියෙන් | News In Brief

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #derana655pmnews #news #srilanka #live

Related Post: