අද දෙරණ මධ්‍යාහ්න 12 පුවත් විකාශය – 2023.07.14 | Ada Derana Lunch Time News Bulletin

අද දෙරණ මධ්‍යාහ්න 12 පුවත් විකාශය – 2023.07.14 | Ada Derana Lunch Time News Bulletin

Ada Derana Lunch Time News Bulletin – 2023.07.14
අද දෙරණ මධ්‍යාහ්න 12 පුවත් විකාශය – 2023.07.14

0:00 – සිරස්තල​ | Headlines

1:25 -ONLINE වර්ජනය අදත් | Strike launched by teachers’ unions continues

3:34 -දිනක් තුළ වැඩිම එන්නත්කරණය ඊයේ | Highest number of COVID vaccinations rolled out yesterday

6:29 – කොවිඩ් මර්ධනය සහ එන්නත්කරණය | COVID-19 mitigation and vaccination

8:48 -පළාත් අතර පොදු ප්‍රවාහනය අද සිට | Limited interprovincial public transport services from today

10:44 -90පැනලත් ඉගෙන ගන්න ආච්චි අම්මා

12:39 – පුවත් කෙටියෙන් | News In Brief

13:32 – මනුසත් දෙරණ | Manusath Derana

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #derana12news #news #srilanka #live

Related Post: