අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2023.08.16 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2023.08.16 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Ada Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2023.08.16
අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2023.08.16

0:00 – සිරස්තල​ | Headlines

03:26 – ඇමති පුටු මාරුව | Sri Lanka President reshuffles top Cabinet ministers

10:00 – රාත්‍රී නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පැනවීම අද සිට | Sri Lanka imposes night-time quarantine curfew from today

14:49 – වවුලන්ටත් කොවිඩ් හැදෙයි කියලා හිතුව ද දන්නේ නෑ? – සමන් රත්නප්‍රිය | Saman Rathnapriya speaks on decision taken to impose quarantine curfew at night

22:51 – රෑට විතරද කොවිඩ් බෝ වෙන්නේ ? රාජිත විමසයි | Rajitha questions govt. whether Covid-19 only spreads at night

34:28 – මනුසත් දෙරණ | Manusath Derana

35:48 – පුවත් කෙටියෙන් | News In Brief

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #derana655pmnews #news #srilanka #live

Related Post: