අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය   – 2023.08.18 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2023.08.18 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Ada Derana Prime Time News Bulletin 06.55 pm – 2023.08.18
අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2023.08.18

0:00 – සිරස්තල​ | Headlines

1:57 – නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මාලාවක්… | New restrictions, guidelines issued to curtail COVID surge

3:53 – කොවිඩ් නිසා ජීවිතයෙන් සමුගත් දොස්තර රාසික්…| COVID infection claims another doctor’s life

13:49 – රට වසා දමන්න… නැතිනම් ස්වයං ලොක්ඩවුන් කිරීමකට යනවා – සෞඛ්‍ය වෘත්තිය සමිති

20:52 – කොවිඩ් පාලනය ගැන පාර්ශව කිහිපයක් පළකළ අදහස්.. | Views expressed on measures taken to curb COVID spread

23:27 – පුවත් කෙටියෙන් | News In Brief

25:07 -මනුසත් දෙරණ | Manusath Derana

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #Derana655pmnews #news #srilanka #live

Related Post: