Review Dự Án UUNIO bạn bè của STEEMIT – [Good ICO]

Review Dự Án UUNIO bạn bè của STEEMIT – [Good ICO]

Website: https://uun.io/
FacePage: https://www.facebook.com/UUNIOinternational/
White Paper: https://uun.io/assets/images/whitepaper_eng.pdf

UUNIO là một phương tiện truyền thông xã hội có phần thưởng, sử dụng nền tảng công nghệ blockchain cho phép người dùng đem lại thu nhập cho bản thân
Người sáng tạo đầu tư thời gian và công sức của họ vào việc tạo nội dung. Nhưng hầu hết trong số họ không nhận được trả công thích hợp cho công việc của họ. Nền tảng truyền thông xã hội dựa trên blockchain dựa trên truyền thống giới hạn số ngày mà người tạo nội dung được trả tiền cho công việc của họ. UUNIO không đồng ý với phương thức thưởng này. Thưởng nội dung không nên bị giới hạn bởi thời gian hoặc điều kiện bất công.
“UUNIO thưởng công cho những nội dung quý báu của bạn suốt đời.”

Post Author: CoinCryptoNews