DRC báo cáo độc lập về giá trị của Kyber Network

DRC là một cơ quan xếp hạng tiền điện tử độc lập cung cấp các báo cáo xếp hạng cho các dự án tiền điện tử. DRC – Nền tảng cộng tác Regtech phân tán là một nền tảng dựa trên blockchain phân cấp trên các hợp đồng thông minh cung cấp các dịch vụ tài chính.
DRC – Phố Wall cho Thế giới số! DRC đã được đầu tư bởi Wangxiang Accelerator, Qtum Fund, PreAngel Fund và các quỹ nổi tiếng khác.
Trang web chính thức của công ty: http://web.drc.info

Mua vé tại địa chỉ: https://ticketbox.vn/ticket-booking/70644/widget
Hãy sử dụng mã “WRITE50” để nhận ưu đãi 50% giá vé tham gia
Đặc biệt: 200 sinh viên đầu tiên đăng ký nhận vé miễn phí cho sự kiện này.
Trang web chính thức: https://www.blockchainfestival.com