Tag: blockchain festival

Kyber Network và Blockchain Festival Vietnam 2018

Kyber Network và Blockchain Festival Vietnam 2018

Chi tiết tại link: https://www.facebook.com/adyan.love/posts/2138154426257794 GẶP GỠ LỢI LƯU TẠI BLOCKCHAIN FESTIVAL VIETNAM 2018 VỚI CHỦ ĐỀ: “SÀN GIAO DỊCH PHI TẬP TRUNG – NIỀM HI VỌNG 2018” ———————————————————————————————————– BLOCKCHAIN FESTIVAL VIETNAM 2018 – Là buổi hội thảo do Huobi Và Kyber Network phối hợp tổ chức. Buổi hội thảo là nơi các diễn giả,…